Co to jest metoda kasowa?

Na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ odnajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. W takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilka razy upominać się od kontrahenta przelewu opłaty za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego śledzenia wpływu należności

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy stu lub więcej fakturach nadzór przelewów przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]