Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Pokaźna porcja informacji o notach księgowych 40 euro. Przeczytaj koniecznie!

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury windykacyjnej czy wystawiać bezzwłocznie?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych stosunków biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych bądź prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]