Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Uzupełnij swoją wiedzę o automatycznej windykacji należności.

Może być dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się wobec dłużnika stosowne działania zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną liczbę paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie bez wątpienia się zwiększa. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może ustawić indywidualne scenariusze czynności podejmowanych wobec nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na końcu, jeżeli wspomniane powyżej działania zadziałają, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach przynosi również zauważalną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]