Szukasz aktualnego kursu funta? Sprawdź go w kantorze online

Na https://topfx.pl/kurs-wymiany-gbp uzyskasz więcej szczegółów o kurs funta kantor.

Funt szterling, powszechnie nazywany funtem brytyjskim, to jedna z najsilniejszych światowych walut. Pomimo przynależności najpierw do struktur Wspólnoty Europejskiej a później Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i zachowała swoją historyczną walutę.

Funt szterling a Brexit

W wyniku Brexitu, który okazał się przewlekłym, ponad czteroletnim procesem, wartość funta względem dolara oraz euro zdecydowanie spadła. Wiązało się to m.in. z oznajmieniem przez ważne podmioty, w tym te związane z sferą finansów, rezygnacji z rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości zatrudnianych pracowników, a co za tym idzie również obniżeniem PKB. Odpracowywanie znacznego spadku wartości funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się bardzo wolno i przy całkiem zauważalnych wahaniach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie była bessa z 2020 r. wywołana wielomiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Należy aczkolwiek odnotować, iż funt brytyjski to wyjątkowo silna waluta, obecna w Królestwie Brytyjskim już od XII w., która w samym tylko ubiegłym wieku przetrwała duże spadki spowodowane rezygnacją z powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. czy głośny atak spekulantów walutowych z 1992 r.

Aktualny kurs funta – nasi rodacy wciąż go sprawdzają

Funt szterling jest dla Polaków ważną walutą, w której nadal chętnie inwestują swoje finanse. Jest tak w głównej mierze z tej przyczyny, iż mimo Brexitu, gros naszych rodaków zatrudnionych w Wielkiej Brytanii nie przewiduje powrotu do kraju i bezustannie wspiera finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualnym kursem funta interesuje się zatem znaczna grupa Polaków. Poszukują oni zwłaszcza precyzyjnych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro lub złotówki, ale często też statystyk historycznych sięgających pięciu lat wstecz. Takie informacje można znaleźć między innymi na stronach kantorów online, które odświeżają kurs co kilka sekund. Dostęp do aktualnych danych pomaga również sprawnym inwestorom zlecać kupno waluty po opłacalnym kursie.