Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju badaniom. Są one niezbędne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Zadaniem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż badane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]