Gdzie wykonać badania operatorów?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko na www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są w przypadku sędziów, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania są wykonywane znacznie częściej. Dobrze więc powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich specyfikę i jakie zdolności są podczas nich najważniejsze.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków widłowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co dwa lata. Powinniśmy jednak pamiętać, iż przebieg testów może być zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż konieczne są inne testy albo niektóre elementy są w danym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Następnie wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]