Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie skieruj się tutaj.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że w internecie łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nierzadko koniecznością, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Elementy mające wpływ na ostateczny koszt przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy tekst. Translacja referatów medycznych, prac naukowych albo umów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz także stosowną wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych pomyłek.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.

Przekład zwykły a przysięgły

Należy dodać, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. świadectwo urodzenia czy dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku niezbędności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]