Kurs – pierwsza pomoc

W naszym kraju co roku umiera parę tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na te zatrważające dane są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia wszelkiego rodzaju symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia, jakie mogą pojawić się w czasie szkolenia, zależą od ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy zatruć środkami chemicznymi.