Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]